Kurs i babytegn - kommuniser med barnet ditt lenge før det mestrer talespråket!*

Arrangementsinformasjon

Ved bruk av babytegn kan du kommunisere med babyen din langt tidligere enn med talespråk. Babytegn handler kort fortalt om å bruke tegn til å underbygge og berike talespråket når en kommuniserer med babyer og små barn (0 - 2 år). Ved bruk av babytegn antar man at babyer kan oppfatte tegns betydning fra de er mellom 4 og 6 måneder, og mange kan produsere tegn alt fra de er 6 til 9 måneder! Dette medfører en rekke positive konsekvenser, som mindre frustrasjon og en større gjensidig forståelse mellom omsorgsperson og baby. 

Kurset varer i omlag 2,5 timer og tar for seg teori rundt det å kommunisere med tegn til små, en gjennomgang av noen grunnleggende tegn samt leker og sanger med tegn. 

Kursene passer for alle som har et ønske om å bruke tegn i kommunikasjon med barnet sitt, eller som er i annen relasjon til barn som benytter babytegn. Det kan være like nyttig å ta kurset før barnet kommer, som å ta med barnet på kurset etter det er kommet til verden. Babyer og barn er selvfølgelig mer enn hjertelige velkomne - amming, skriking og byssing helt innafor, og det legges ut lekematter og leker sånn at de voksne kan følge foredraget fra gulvet om det er der barnet vil være.

Tegnplansjer og nyttig hefte om babytegn med tips og fakta inngår i kursavgiften.

For mer informasjon, se www.tidligetegn.com   

 

Tema: Babytegn

Målgruppe: Småbarnsforeldre, barselgrupper, besteforeldre og storesøsken 

Pris: 650 kroner

Varighet: 2,5 time 

Arrangør: tidlige tegn ved Pia Marie Arnesen 

baby
tegn