Hersketeknikker og kommunikasjon med Sigrid Sollund

Arrangementsinformasjon

Om å komme seg opp og fram ved hjelp av hersketeknikker og god kommunikasjon. Programleder i NRK Sigrid Sollund tar for seg hersketeknikker og hvordan man både kan avsløre og bruke dem. 

N.B Foredraget med Hanne Lindbæk utgår på grunn av sykdom. Sigrid Sollund utvider sitt foredrag om hersketeknikker og kommunikasjon. 

Sigrid Sollund: Lær deg hersketeknikkene, så slipper du å bli tråkket på.

Hersketeknikker flytter makt. De kan være nyttige, men også nådeløse. Uansett er det smart å kjenne til dem – om du ønsker å bruke dem selv, eller om du vil beskytte deg mot dem. Som programleder i NRKs debattprogram Dagsnytt 18 ser Sigrid Sollund hersketeknikker i full utfoldelse hver dag. Men hersketeknikkene finnes ikke bare i den politiske debatten, de brukes også på arbeidsplassen, i parforholdet, mellom foreldre og barn, i forhandlinger og i venneflokken. Gjennom eksempler fra de ulike arenaene, finner Sollund mønstrene, og beskriver dem med kløkt og vidd.

Sigrid Sollund er programleder i P2s Dagsnytt 18. Hun er utdannet journalist fra Volda, og har siden studiene jobbet i NRK blant annet som reporter i økonomi- og politikkredaksjonen og som programleder i Alltid Nyheter, Ukeslutt, Søndagsavisa og Politisk kvarter

N.B: Hanne Lindbæk må dessverre avlyse på grunn av sykdom.


UTGÅR Hanne Lindbæk: Kommunikasjonskoden. Slik får du til det du vil UTGÅR 

Det handler om å forstå kraften i din egen kommunikasjon. Knekker du koden, får du gjennomslag slik du ønsker. I et arbeidsliv der alt er i hurtig endring, er god kommunikasjon viktigere enn noensinne for å lykkes.

Hvordan kommunisere med vilje og mål?

Hvordan vi velger å legge frem noe eller opptre, kan komme til å påvirke våre liv. Dette kan gjelde mange situasjoner og roller: Som medarbeidere, ledere, foreldre eller til og med som venn? Fellesnevneren er at vi har noe vi vil oppnå med vår kommunikasjon: Vi vil ha gjennomslagskraft. Hvordan kan du jobbe systematisk med å få folk til å ville høre på det du har å si? 

Hanne Lindbæk har mer enn 15 års erfaring som kommunikasjonsekspert. Hun har arbeidet lengre med å trene toppolitikere, næringslivsledere, større grupper og selskaper i norsk arbeidsliv med å bli bedre til å kommunisere godt. Et knippe av landets øverste ledere er blant dem som har fått viktig hjelp fra Hanne Lindbæk i hvordan de fremstår i media eller oppfattes i større og mindre grupper. Forfatteren er utdannet skuespiller og har lang fartstid fra teater og tv-produksjoner.

Foto: Sturlasson 

hersketerknikker
kommunikasjon
språk
fredrikstad