Flyktningkrise og menneskehandel. Hvilket ansvar har Norge?

Arrangementsinformasjon

I 2015 ble Europa utfordret av mennesker på flukt fra krig og katastrofer. Mange europeiske land vegret seg for å ta imot barn, kvinner og menn på flukt. Er Norge blitt et kaldt samfunn som har forlatt sin humanistiske arv og tradisjon? I følge høgskolelektor og forsker ved HiØ, Bengt Morten Wenstøb, har Norge en humanistisk arv og tradisjon i Norden det er verdt å ta vare på. I særdeleshet når det er utfordringer internasjonalt.

– Vi må se enkeltmennesket der andre ser flyktningestrømmer. Vi må ivareta rettsikkerheten der andre velger raske løsninger. Vi må tenke langsiktighet der andre stenger grensene, mener Wenstøb.

Flyktningeforliket 2015 var et forlik i Stortinget mellom flere partier, basert på prinsippet om en streng og rettferdig flyktningpolitikk. Men hva menes egentlig med «streng» og hva betyr «rettferdighet» i denne sammenhengen? Er vi i ferd med å forlate våre humanistiske tradisjoner?

Hvilket ansvar har egentlig Norge?

flyktninger
menneskehandel