En samtale om menneskerettigheter: politikk og mennesker med utviklingshemming

Arrangementsinformasjon

NFU inviterer til seminar om FN sin konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen legger føringer for hvordan vi bør organisere politikken og tjenestene, ovenfor mennesker med utviklingshemming. I 2016 avdekket rettighetsutvalget bak NOU´en «På lik linje», at vi må gjøre endringer for å sikre at menneskerettigheter blir ivaretatt. Formålet med dette seminaret er å diskutere hvordan vi bør jobbe videre med å sikre menneskerettigheter for mennesker med utviklingshemming i Østfold.

Kveldens hovedinnleder er Kjersti Skarstad, PhD Statsvitenskap. Skarstad er seniorrådgiver i Stiftelsen SOR - en ideell stiftelse som blant annet arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter. Kveldens andre innleder er Jens Petter Gitlesen. Gitlesen er leder av Norsk forbund for utviklingshemmede og universitetslektor ved Institutt for økonomi og ledelse på Universitetet i Stavanger. Det er i tillegg en glede å kunne arrangere en samtale med politikere fra fylket, i form av en paneldiskusjon. Politikere fra H, AP, FrP, Sp, KrF, SV, Rødt, MDG og V er invitert til å gi en fem minutter respons hver. Kvelden avsluttes med spørsmål fra salen.