Den lange reisen til St. Croix

Arrangementsinformasjon

Hvordan fikk St.Croix sitt navn? Vi følger en dansk-norsk embertsmann på en slaveøy i Karibien og historien som etablerer navneforbindelsen mellom øya St. Croix og nåtidens bydel i Fredrikstad.

Ikke mange i dag vet at Danmark-Norge på 1700-tallet hadde tre koloniøyer i Karibien, der det ble dyrket sukkerrør. Dette arbeidet krevde fysisk styrke utover det man den gangen mente kunne forventes av hvite menn. Danmark-Norge kjøpte slaver fra Vest-Afrika, og disse ble tvangsskipet til de tre koloniøyene. Øya ble som resten av Dansk Vestindia solgt til USA for 25 millioner dollar i 1917. Den har fremdeles mange minnesmerker fra den dansk-norske perioden, som fortet Christiansværn og byene Frederiksted og Christiansted.
Romanen gir oss et innblikk i vår ukjente fortid.

Vi møter den dansk-norske embetsmannen Ferdinand, som får ansettelse hos generalguvernøren på slaveøya St. Croix. Han blir kjent med et samfunn med en liten hvit overklasse som hersker over ti ganger så mange slaver. Ferdinands tro på opplysningstidens idealer om frihet, likhet og brorskap blant mennesker må vike for det systemet han etter hvert blir en del av gjennom de seksten årene han bor på St. Croix.

Vi møter også Elisabeth, hans unge, karibiske kone, som aldri har vært utenfor St. Croix, men som forårsaker at det blir etablert en navneforbindelse mellom øya St. Croix i Karibien og nåtidens bydel St. Croix i Fredrikstad. 

Else Skranefjell er ute med bind to i fortellingen om St. Croix.