Bibelen i språk og samfunn

Arrangementsinformasjon

Språkviter og oversetter Sylfest Lomheim holder foredrag om «Bibelen i språk og samfunn». Sylfest Lomheim er en ivrig bidragsyter i norsk språkdebatt og NRK-programmene Språkteigen og Typisk norsk. Han har vært professor i norsk og oversettelse ved Universitetet i Agder, Statssekretær i Barne- og familiedepartementet og direktør for Norsk Språkråd fra 2003 til 2010. I tillegg har han vært språkkonsulent for bibeloversettelsen som kom i 2011.

Arrangementet på Litteraturhuset er en oppfølging av Aksjonen Bibelen til alle i Østfold, og arrangeres av Fredrikstad Kirkeakademi og Troen i Tiden (Glemmen, Gamle Glemmen, Domkirken og Rolvsøy menigheter) i samarbeid med Litteraturhuset Fredrikstad