AVLYST Aksel Braanen Sterri om utilitarisme AVLYST

Arrangementsinformasjon

Arrangementet er avlyst og billettene blir refundert. 


Lever du et godt liv? Ifølge utilitarismen, en mye diskutert filosofisk teori, er svaret nei. De aller fleste av oss er langt unna å leve opp til våre moralske forpliktelser. Utilitarister tar til orde for at vi bør gi bort store deler av inntekten vår til de mest effektive bistandstiltakene for å gjøre livene til verdens fattigste bedre. De mener også at vi handler umoralsk når vi spiser kjøtt og produkter fra dyr, fordi det påfører dyr lidelse.

Mange mener av den grunn at utilitarismen krever for mye av oss. Men det er ikke den eneste kritikken utilitarismen møtes med. Utilitarister mener nemlig at vi kan påføre noen lidelse for å redusere en større mengde lidelse, tross at de ikke samtykker i det.

Aksel Braanen Sterri vil forsvare utilitarismen og vise hvilke implikasjoner moralteorien har for både våre egne liv og politikken vi fører.

Foto: Erik Dyrhaug

filosofi
utilitarisme
braanen
sterri