For Pladsen maa han slide

page view image

Tickets Not Available

Tickets not available anymore
event image

Event information

I Fredrikstad- og Rolvsøymarka finnes et utall av spor etter tidligere husmannsplasser. I dag er sporene i ferd med å forsvinne, med dem også en svært viktig del av vår lokale historie. 

Svein Skahjem har gjennom mange år samlet opplysninger om plassene. Denne kunnskapen vil han formidle gjennom dette foredraget, og snart også med en bokutgivelse.

Vi møter Svein Skahjem som tar oss med til disse husmannsplassene. Vi blir bedre kjent med Leiret, Borgeli, Borredalen, Hengedy, Liane, Kjeldshuset, Sørenbingen og flere andre plasser. Ved siden av å beskrive de ulike plassene, vil det bli svar på hva en husmann var, hvorfor vi fikk husmannsvesenet, hvordan var forholdene for husmannsfamiliene, og hvor de ble av.

Svært mange av oss har forfedre og formødre kom fra husmannsplasser. Skahjem forteller om spennende livshistorier og utrolige menneskeskjebner, som vitner om harde liv for å holde sult og fattigdom fra livet.

Hvorfor ikke legge turen innom en eller flere av husmannsplassene? Med ny kunnskap vil også utbytte av en slik tur bli bedre.

Husmannsplassen Hengedy (bildet) er fra ca 1830.

Waiver

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.

Organizer
Litteraturhuset Fredrikstad