page view image

Klok søndag: Krigens kontinent – når naboer blir fiender

Information
event image

Etter jernteppets fall har krigene rast i Jugoslavia, Tsjetsjenia, Georgia og Ukraina: Hvordan kunne mennesker som levde sammen og hadde så mye til felles, bli fiender og angripe hverandre?

Krigen i Ukraina er den største i Europa etter andre verdenskrig. Men fra 1990 og frem til i dag har vi hatt flere blodige kriger på kontinentet vårt, med etnisk rensning, massakrer og flyktningkriser.

Forfatter Sylo Taraku har gitt ut boken Krigens kontinent. Her viser han oss hvordan disse krigene kan sees som en følge av oppløsningen av Jugoslavia og Sovjetunionen og de store omveltningene som fulgte i kjølvannet av dette.

Taraku flyktet selv fra krigen i Kosovo og kom til Norge tidlig i 1990-årene. Han deler sin kunnskap og sine refleksjoner om både krigenes årsaker og de langsiktige konsekvensene. Forfatteren tar oss med til det tidligere Jugoslavia, Tsjetsjenia, Georgia og Ukraina.

De massive forbrytelsene som rammet sivilbefolkningen må ikke blir glemt. Vi trenger mer innsikt i Europas uløste grensekonflikter - slik at Ukraina-krigen bli den siste på vårt kontinent. Sylo Taraku hjelper oss å forstå.

Sylo Taraku begynte som rådgiver i tankesmien Agenda i april 2016. Hans primære fagområder er innvandring, integrering, demokrati og ekstremisme. Sylo er opprinnelig fra Kosovo. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet blant annet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold).

Våren 2016 ga han ut boken «Innvandringsrealisme – politikkens muligheter i folkevandringens tid», og våren 2018 ga han ut boken "Balkanisering av Europa - hvordan populisme og innvandring splitter oss". Høsten 2019 fulgte han opp med boken «Frihetskampen i islam».

Restrictions

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.