Tor Bomann-Larsen: Haakon & Maud VIII

EVENT INFORMATION

Tor Bomann-Larsen:
Haakon & Maud VIII

Med dette bindet avslutter Tor Bomann Larsen sin monumentale biografi over kong Håkon den VII og hans tid, det største biografiske arbeid i norsk litteraturhistorie.

Med utgangspunkt i et unikt og tidligere ukjent kildemateriale gir forfatteren innblikk i Kong Haakons liv og virke. Men det prisbelønnede verket er også en utfyllende gjennomgang av det forrige århundres norgeshistorie, sett fra en helt spesiell vinkel.

Bind VIII tar for seg tiden fra annen verdenskrigs slutt til kongens død i 1957. Arbeiderpartiets store epoke i norsk historie, med et kongelig overhode med overraskende stor forståelse for den sosialdemokratiske grunntanke, og et nært forhold til statsminister Einar Gerhardsen. Den dramatiske striden rundt norsk Natomedlemskap, norsk ledelse i FN, kronprinsesse Märthas død, atomstrid, Myklesaken, og til slutt kongens sykeleie og død. Bindet inneholder også et tilbakeblikk på den største kongsgjerning i nyere norsk historie – et liv og et verk som formet vårt blikk på det moderne monarki.

kongen