page view image

Russlands fremmarsj i Afrika: En ny autoritær vind?

Russland er på diplomatisk fremmarsj i deler av Afrika. Fattige og sårbare stater rammet av konflikt som Mali, Niger og Burkina Faso i Sahel-beltet har kastet ut Frankrike og knyttet seg nærmere til Russland. Vi ser også anti-franske og anti-vestlige protester andre steder på kontinentet.

Information
event image

Russland er på diplomatisk fremmarsj i deler av Afrika. Fattige og sårbare stater rammet av konflikt som Mali, Niger og Burkina Faso i Sahel-beltet har kastet ut Frankrike og knyttet seg nærmere til Russland. Vi ser også anti-franske og anti-vestlige protester andre steder på kontinentet.

Hva er det egentlig som foregår på det afrikanske kontinent?

Denne kvelden får du møte Norges trolig aller fremste Afrika-ekspert, Morten Bøås, ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Russlands angrep på Ukraina fremstilles som en global konflikt mellom diktatur og demokrati hvor den liberale verdens orden er truet. Afrika utpekes som et av stedene denne kampen står og vi hører at demokratiet er i tilbakegang på kontinentet, men stemmer dette? Blåser det virkelig en autoritær vind over Afrika?

Svaret på dette er både ja og nei. I land hvor demokrati som styreform har levert noe folk finner verdt å forsvare, ja da gjør de det. Den politiske krisen i forbindelse med valget i Senegal tidligere i år er et eksempel på dette.

Ser vi derimot på land som Mali, som har vendt seg mot Moskva, så finner vi et militærstyre som har stor folkelig støtte og som ble jublet inn til makten når de kastet den demokratisk valgte presidenten i 2020. Årsaken til dette er enkel og den stikk motsatte av hva vi så i Senegal:

Demokratiet i Mali hadde ikke levert noen verdens ting.

I dette foredraget får du høre om hvordan Russland jobber for å skaffe seg innflytelse i Afrika, hvorfor de har lykkes med dette i noen av verdens mest sårbare stater, og hvilken rolle Wagner-Gruppen har spilt.

Bøås drøfter demokratiets stilling i Afrika, og legger vekt på at vi må forstå at demokrati som et hvert annet styringssystem: Oppslutning avhenger av at det leverer på sikkerhet, økonomi, og gir folk en fremtidstro. Det er ikke nok med relativt frie valg hvert fjerde eller femte år hvis folk føler at livssituasjonen deres bare blir verre.

Bli med på en aktuell reise til land og områder som sjelden eller aldri når opp i det norske nyhetsbildet.

Du møter:


Morten Bøås er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapkonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk.

Bøås har forfattet og redigert en rekke bøker og artikler i akademiske tiddskrifter. Han har gjort dyptpløyende feltarbeid i en rekke afrikanske land.

Restrictions

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.