page view image

Randi Rosenqvist | Tung psykiatri og sviket mot de sykeste

Hva skjer når du er for syk for fengsel og for farlig for samfunnet? I stedet for å gi de tyngste psykiatriske pasientene behandlingen de trenger, setter vi dem i fengsel. Har samfunnet sviktet sine sykeste?

Information
event image

Randi Rosenqvist er spesialist i psykiatri og er Norges mest kjente rettspsykiater. Hun har jobbet med noen av landets mest aggressive, voldelige og farlige menn. Én av dem er terroristen Anders Behring Breivik.

«Hvordan orker du?» er et spørsmål Randi Rosenqvist får mange ganger. Gjennom et langt yrkesliv har hun jobbet med mange av Norges farligste kriminelle og mest uforutsigbare psykiatriske pasienter. Det hun kaller tung psykiatri.

I sin nye bok Mitt liv, mitt fag bruker hun sine egne erfaringer til å skrive historien om hvordan vi har behandlet denne pasientgruppen i Norge. Hun innså tidlig at det ikke er nok å jobbe med individet – hun måtte også arbeide for at systemet i større grad skulle hjelpe dem.

«Alle psykiatere har pasientgrupper som de liker bedre å arbeide med enn andre, og for meg ble det de dårligst fungerende, delvis aggressive pasientene. De psykotiske er hjertebarna mine.»

Randi Rosenqvist er psykiater. I flere år var hun overlege ved regional sikkerhetsavdeling ved Aker Sykehus/Gaustad og har arbeidet i Kriminalomsorgen i en årrekke. Hun satt i, og ledet etter hvert, Den rettsmedisinske kommisjon. Hun leder nå Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene.

Samtalen ledes av Hanne Wisbeck. Hanne er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Restrictions

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.