page view image

Mennesket og teknomaktene med Dag Hareide

EVENT INFORMATION
event image

Hva gjør teknologier og teknomakter med likeverd, frihet og demokrati i samfunnet? Dag Hareide har nylig utgitt bok med tittelen Mennesket og teknomaktene.

Kunstig intelligens utkonkurrerer menneskers intelligens. Genredigering endrer mennesker og dyr. Hjerner kobles til datamaskiner. Autonome roboter kjører bil og dreper i krig. Vi forstår at det vil forandre framtiden dramatisk – men forstår vi hvor det bærer hen? Dag Hareide følte en uro over ikke å forstå, og over en mangel på en ordentlig, offentlig samtale om hva teknologiene gjør med oss. Han brukte fire år på å oppsøke teknologiske maktsentra på fire kontinenter.

Mennesket og teknomaktene er den første boka på norsk som tar for seg de viktigste teknologiske gjennombruddene både innenfor informasjonsteknologi og bioteknologi i dette århundret. Les mer om boka.

Dag Hareide er tidligere rektor på Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi. Han har vært generalsekretær i Norges Naturvernforbund og Kirkens Bymisjon, nødhjelpskoordinator i FN i arbeid mot hungersnød og leder av Nordisk Forum for Konfliktmegling. Hareide har studert sosiologi og idéhistorie. I august 2015 ble han utnevnt av Kong Harald til ridder av St. Olavs Orden 1. klasse for ekstraordinært samfunnsengasjement.