AVLYST // Arven etter Fridtjof Nansen

page view image

Tickets Not Available

Tickets bestellen
Es stehen keine Tickets mehr zur Verfügung
event image

Event-Informationen

Fridtjof  Nansen var Norges første diplomatstjerne. Han hjalp folk i nød og var med på å bygge systemer for internasjonalt samarbeid for å sikre fred og samarbeid. Hva ville han ha gjort i dagens krigsherjede Europa?

I dette foredraget tar Iver Neumann, som er direktør for Fridtjof  Nansens Insitutt for seg Nansens omfattende diplomatiske virksomhet. Den kommer ofte i skyggen av eventyreren, men var mangslungen og inkluderte vitenskapsdiplomati, sportsdiplomati, bakkanaler mellom tredjeparter og oppdrag for den norske stat og internasjonale organisasjoner.

Ikke mindre enn fire av hans bidrag er unike. Det første var å få en engelsk-gift konge på Norges trone i 1905.

Det andre var hans ferdigforhandling av stormaktenes sikkerhetsgaranti til Norge i 1907, som norsk minister til London.

Den tredje er ferdigforhandlingen av forsyningsavtalen med amerikanerne i 1918.

Som høykommisær for flyktninger fikk Fridtjof Nansen futstedt 320.000 «Nansen-pass» til armenske flyktninger på 1920-tallet. Foto: The Armenian Genocide Museum.

Det fjerde og viktigste er hans innsats for hundretusener av flyktninger på 1920-tallet, da særlig ved å utstyre dem med såkalt Nansen-pass. For dette arbeidet fikk Nansen også Nobels fredspris i 1922. Nansens svakhet som diplomat var den massive selvsentrertheten og egenrådigheten, som også hører med til bildet.

Fridtjof  Nansen staket med andre ord ut kursen for Norges humanitære og diplomatiske ambisjoner. Nå er Norge nettopp ferdig med sine to år i FNs sikkerhetsråd – og dermed spør vi: Hva ville Nansen ha gjort i dagens krigsherjede Europa?

Restriktionen

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.

Veranstalter
Litteraturhuset Fredrikstad