page view image

Thomas Hylland Eriksen | Hva er meningen med livet?

EVENTINFORMATIONEN
event image

Menneskeheten har gjort enorme fremskritt innen teknologi og vitenskap, men når det gjelder spørsmål om livets mening og det gode samfunn, er vi samtidige med alle mennesker som har levd.

Spørsmålet har vært stilt gang på gang, til alle tider og i alle kulturer. Den enorme teknologiske utviklingen de siste årene har endret livene våre. Men spørsmålet om hva som er meningen med livet er et evig og bestandig viktig og komplekst spørsmål.

Hør foredraget til Thomas Hylland Eriksen. Det er basert på hans siste bok Syv meninger med livet. Her nærmer han seg spørsmålet, og gir ikke bare ett, men mange ulike svar.

Vi har noe å lære av både urfolkene uten skrift og stat, antikkens tenkere og streberne på hamsterhjulet. Thomas Hylland Eriksen Eriksen høster innsikter fra alle. Denne boka er et destillat av seksti års væren i en verden som er blitt større for hvert år. Det hender riktignok at forfatteren ikke gir svar, men i så fall er han i det minste i nærheten av spørsmålet.

THOMAS HYLLAND ERIKSEN er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han har et stort faglig og faglitterært forfatterskap, med bøker som tar opp temaer som flerkulturell identitet, globalisering, etnisitet og nasjonalisme. I 2021 utga han Appenes planet. Hvordan smarttelefonen forandret verden

Einschränkungen

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.