page view image

Henrik Syse | Tvil deg god

EVENTINFORMATIONEN
event image

En sak har alltid to sider. Minst! Hva skal til for å bestemme seg når saken har flere sider?

Polarisering og dype splittelser kan få alvorlige konsekvenser, og kortsiktighet kan komme i veien for grunnleggende og balansert klokskap. I sin nye bok På den ene siden …  leverer filosof Henrik Syse et innlegg for tvil og tvetydighet.

Henrik Syse belyser en rekke temaer der argumentene for stikk motsatte synspunkter er sterke, og der det rett og slett er ordentlig vanskelig å vite hva man skal mene.

Er det egentlig mulig å ivareta en sunn ambivalens – tvil og tosidighet – og samtidig være prinsippfast og tydelig? Hvordan kan vi snakke om ømtålige og komplisert temaer der det finnes store meningsforskjeller, uten at vi ender opp med dramatiske avstander og polarisering?

Einschränkungen

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.